Dlouhodobě se však rozmnožují jen ve vlhčích polohách, kde se střídají louky, lesy a křoviny.