Jelec tloušť je velmi plachá, opatrná rybka. Taky to je ovšem všežravec.