Skokan skřehotavý. V České republice se jedná o kriticky ohrožený druh.